• Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dijous, 19 de desembre de 2019

  POSICIÓ DE CCOO DAVANT UNA NOVA SUBROGACIÓ DEL PERSONAL VETLLADOR  DAVANT UNA NOVA SUBROGACIÓ, CONTINUEM INFORMANT I ORGANITZANT EL PERSONAL VETLLADOR.
  La precarietat laboral continua per al personal de suport educatiu externalitzat.
  Aquesta setmana passada ha sortit l’adjudicació del nou concurs per al personal vetllador. Per si no treballéssim de forma precària, ara es pot afegir un canvi d’empresa a partir de l’ú de gener.
  Algunes doncs, canviarem de coordinadores i d’empresa que ens paga, en un procés de subrogació en el qual, les CCOO treballarem en els comitès per a mantenir i millorar les condicions laborals..
  Tal i com diuen les prescripcions tècniques del concurs, com fins ara, el Departament d’Educació ens demana cercar “la màxima participació de l’alumne en les situacions educatives del centre i de l’aula” i articulant-nos “amb la resta de mesures i suports d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el projecte educatiu del centre”. A més, ens valoren tant que determinen que podem “aportar a l’equip docent informació molt valuosa de com progressa l’alumne i com respon a diferents situacions vinculades amb el centre docent”. Ara bé, això ho farem sense jornada indirecta de preparació ni de coordinació i pel mòdic preu de monitora del conveni del lleure educatiu i sociocultural.
  A més, i pel mateix preu, “en cas que l’alumne requereixi alguna atenció de l’àmbit parasanitari (sondatge...), el centre ho haurà d’especificar prèviament per tal que la persona que assigni l’entitat contractant tingui aquesta capacitació”. Això sí, només seran “accions que no requereixin cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, mares, familiars o cuidadors en general”. El Departament no especifica per escrit quines són aquestes cures que pot fer qualsevol, ni qui assumiria les responsabilitats legals en el cas que algú surti perjudicat per una mala praxis. Tan pocs problemes hi ha, que a les instruccions d’inici de curs el Departament d’Educació ens encarrega a nosaltres, per indicació de la direcció del centre, realitzar aquestes funcions. Sí, sí, ens citen en aquest document oficial només per encarregar-nos les funcions sanitàries que pot fer qualsevol, però que no encarreguen al personal propi del Departament, no sigui cas que tingui alguna conseqüència. Bé, si nosaltres no estem al centre, sí que li poden encarregar a alguna altra persona, sempre que sigui voluntària i ningú hagi de signar aquest encàrrec de feina. Continuen doncs, sense dotar el centre de personal sanitari, com venim denunciant CCOO des de fa anys. No deixeu d’acudir a CCOO si us veieu obligades a realitzar qualsevol tipus d’atenció sanitària.
  Continuarem cobrant d’una empresa, però sota les ordres de la direcció del centre, ja que “els docents són en tot moment responsables dels alumnes i de l’activitat, d’acord amb les directrius de la direcció del centre. La responsabilitat de l’alumne/a amb discapacitat és sempre de l’equip docent i no del monitor, per tant, mai es podrà quedar sol/a amb ell/a”. Segur que a més d’una se li ha quedat cara de perplexitat veient que li fan cometre il·legalitats contínuament perquè clar, sabem que realitzem “altres activitats que li encarregui la direcció del centre relacionades amb la participació de l’alumne en les activitats del centre i de l’aula”.
  Per si algú no té clar a les ordres de qui treballem, les prescripcions tècniques diuen que “el/la Director/a del Servei Territorial comunicarà amb la màxima antelació a l’empresa o empreses adjudicatàries la concreció dels centres i horaris”.
  Com a novetat d’aquesta licitació, hi ha un nou servei que “ha de facilitar la participació de l’alumnat en igualtat de condicions que els seus companys de classe en les sortides escolars esporàdiques que realitzi el seu grup classe (colònies, visites culturals...), d’acord amb la programació d’activitats del centre”. Segons les prescripcions, els SSTT del Departament informaran a les nostres empreses dels dies i els horaris d’aquestes sortides, que es pagaran una mica millor que el servei diari.
  Així, mentre que el Departament paga 13’5€/hora el servei convencional, pagarà a 15’20€/hora la mobilitat per les sortides. Les delegades de CCOO a les diferents empreses comencem des d’aquests moments les converses amb elles per traslladar íntegrament aquest increment als nostres salaris. Uns salaris que en aquest moments estan sobre els 9 euros bruts l’hora.
  Una altra novetat és la durada de la prestació del servei, que és de l’ú de gener del 2020 al 31 d’agost, tot i que es preveuen dos pròrrogues d’un any cadascuna. A continuació teniu les dades d’aquest contracte:
  Uns canvis que no tenen cap sentit i que no sabem a què es deuen. Mentre que tenim territoris que no canvien mai, d’altres canvien sovint i sense una explicació econòmica o organitzativa clara. Alguns lots s’assignen a l’oferta amb una puntuació total més alta i d’altres no; alguns a l’oferta econòmica més baixa i d’altres a la més alta. Per exigir una explicació a aquesta licitació, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha sol·licitat una reunió urgentment amb la Direcció General de Currículum i Personalització. En aquesta reunió també exigirem les memòries finals de prestació del servei que han de presentar les empreses, amb les dades totals (centres atesos, nombre d’alumnes per centre i hores totals realitzades), les tasques de coordinació i la formació realitzada. Una formació sobre atenció a alumnat amb NEE i sobre salut laboral, que com a mínim ha de ser de 10 hores anuals i que les CCOO exigim en tots els comitès d’empresa.
  Companyes i companys, davant la precarietat que governa la nostra feina, no ens queda més que continuar organitzant-nos sindicalment. Moltes ho fem a la Federació d’Educació de CCOO, que fa anys que ens serveis per intentar millorar les nostres condicions laborals. Només amb la unitat del conjunt del personal vetllador aconseguirem ser personal propi del Departament d’Educació i acabar amb aquesta externalització d’un servei tan important com el suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Per millorar les nostres condicions laborals i les condicions en el què es presta el servei educatiu.
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comments:

  Item Reviewed: POSICIÓ DE CCOO DAVANT UNA NOVA SUBROGACIÓ DEL PERSONAL VETLLADOR Rating: 5 Reviewed By: CCOOFundesplai
  Amunt